Jak uczcić Ducha Świętego? Jak w swoim życiu oddawać Mu chwałę?
Św. Teresa od Jezusa wspomina jak podczas jednej z wigilii Ducha Świętego Pan uczynił jej wielką łaskę. To była jej osobista Pięćdziesiątnica. Pisze o tym wydarzeniu, które miało miejsce podczas czytania na to święto z książki mnicha Kartuza.
Zrozumiała, że Duch Święty nie przestawał być z nią.

Pisze o tym w Księdze Życia: „był to poryw miłości, tak nadmierny, że nie mogłam nad sobą zapanować…” Ż 38,9.

Czy na innych miejscach: „Wobec tak wspaniałego Gościa mój duch uspokoił się…pozostając przez cały czas w zachwyceniu” Ż 38,10

duch65

„Przez większość Paschy Ducha Świętego pozostałam tak bardzo oniemiała i oszołomiona, że nie wiedziałam ani co ze sobą począć, ani jak byłam zdolna do przyjęcia tak wielkiej przychylności i tak wielkiego daru. Byłam jak to się mówi – głucha i ślepa” Ż 38,11

„Ten wielki płomień spala i unicestwia wszystkie pragnienia tego doczesnego życia” Ż38,19

Kiedy św. Teresa zastanawiała się jak mogłaby uczcić Ducha Świętego, to wielkie dobro jakie otrzymała poprzez Chrzest w Duchu Świętym, to na modlitwie Jezus jej pokazał, iż pragnie by oddała się w posłuszeństwo wskazanemu Ojcu karmelicie Hieronimowi Gracianowi, aż do końca jej życia. Święta opisuje to w sprawozdaniach duchowych słowami: „Pan ujął prawą rękę jego i moją i złączywszy je rzekł: chcę abyś tego przyjęła mego zastępcę na całe życie, bądźcie zgodni ze sobą we wszystkim, bo tak potrzeba”.

DSCF4391
Święta chce nam powiedzieć dwie ważne rzeczy. Pierwszą, że chrześcijaństwo to wpierw wdzięczność za dar, to uświadomienie sobie że dostałam, dostałem. Bóg zawsze chce nam dawać darmo, z tego co ma. Swemu Synowi Bóg dał wszystko. Dlaczego i nam miałby nie dać w Jezusie wszystkiego.

Druga sprawa dotyczy modlitwy. Modlitwa wpierw jest wsłuchiwaniem się w to co Bóg chce bym uczyniła. Idę na modlitwę by to odkryć, usłyszeć i zamienić słowo w czyn. Dać posłuch Słowu, czyli zaufać, zawierzyć Bogu i doświadczyć mocy Słowa. Uwierzyć w potencjał i siłę wzrostu Słowu Królestwa Bożego.

Św. Teresa podpowiada, że posłuszeństwo Bogu, Jego Słowu, które w przeważającej mierze dokonuje się poprzez pośrednictwo ludzi, kierowników duchowych, spowiedników jest najpiękniejszym sposobem na uczczenie Ducha Świętego.
Żeby iść za wielkimi pragnieniami, które Bóg nam daje, trzeba jak mówiła św. Teresa od Jezusa wiedzieć, że cieszymy się względami u Boga, że jesteśmy kochani przez Niego.

 

Teresa273

Pięćdziesiątnica jest takim momentem, w którym Chrystus chrzci nas Duchem Świętym.
To dobra nowina.