„Boże mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
ciało moje tęskni za Tobą
jak ziemia zeschłą i łaknąca wody!

Twoja łaska jest cenniejsza od życia
więc sławić Cię będą moje wargi…” ps.63

Boże Jesteś
Miłością nieskończoną
Światłością
Prawdą

Jesteś Bogiem
Przepotężnym
Łagodnym i mocnym
Cierpliwym
Zazdrosnym

Niestrudzonym
w obdarowywaniu
i przebaczaniu

Zawsze obecnym
bliskim
… pozostając INNYM

Tajemniczym
Prostym

Jesteś
Przyjacielem

Ojcze    Synu    Duchu Święty

Uwielbiam Cię Ojcze – do Ciebie wołam Abba
wszystko co Twoje – do mnie należy

Uwielbiam Cię Synu Boży – Jezu Chryste
przez Twoją Paschę – żyję nowym życiem
Umiłowałeś mnie i samego siebie wydałeś za mnie
Jestem Twoja!
Krzewi Winny – bez Ciebie nic nie mogę
W Tobie tylko przyniosę obfity owoc

Uwielbiam Cię Duchu Święty – Rzeko Wody Żywej
niesiesz mnie wciąż dalej, wciąż głębiej
nie ustajesz w ruchu
Módl się we mnie – stwarzaj na nowo – upodabniaj do Jezusa
Duszo Kościoła – wprowadzaj w braterstwo wszczepionych przez Chrzest  w Mistyczne Ciało

Przyjdź Duchu Święty!