04
SIE
2017

BÓG SPRZECIWIA SIĘ PYSZNYM, A POKORNYM DAJE ŁASKĘ

Posted By :
Comments : Off
Jeżeli tylko pozwolimy się poprowadzić, Eucharystia jest nie tylko Źródłem łaski, ale i szkołą jej przyjmowania. Przyglądając się sobie uczciwie, chyba każdy z nas przyzna, że nie w pełni jest otwarty na to, co Pan Jezus chce nam dać, a tym samym nie przynosi jeszcze takic...
Czytaj więcej
04
LIP
2017

Z NAMI JEST BÓG

Posted By :
Comments : Off
Na początku Eucharystii kapłan pozdrawia nas słowami: Pan z wami! Jest to radosne orędzie o obecności Boga Żywego. Ma ono nam uświadomić, że Tym, który nas zebrał w jedną wspólnotę wiary, który nas zbawia, jest sam Bóg. To wielka prawda ukryta w kilku słowach. Jesteśmy ludem, w...
Czytaj więcej
26
CZE
2017

LITURGIA – SPRAWA MIŁOŚCI

Posted By :
Comments : Off
Liturgia to o wiele głębsza rzeczywistość, niż to, co możemy zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć. To więcej niż doznanie estetyczne lub jego brak. Aby docierać do jej istoty, potrzeba nam niejako dostać się poza zasłonę tego, co dostrzegamy zmysłami. Św. Paweł mówił, że tylko wiara,...
Czytaj więcej
08
CZE
2017

STWORZYCIELU, DUCHU, PRZYJDŹ!

Posted By :
Comments : Off
Duch Święty – Pan i Ożywiciel- jest Tym, bez którego pomocy nie możemy wyznać Jezusa Chrystusa naszym Panem. Bez Niego nie możemy żyć wiarą, czyli więzią z Bogiem. To w Nim otrzymujemy zadatek pełni życia wiecznego. To On rozlewa w naszych sercach dar miłości Boga. Kościół...
Czytaj więcej
22
MAJ
2017

ZNAK KRZYŻA

Posted By :
Comments : Off
Eucharystia, w której jest obecny sam Bóg, chociaż nieskończenie przekracza nasze pojmowanie, jest jednak dla nas Tajemnicą Jego dostępności. Bóg pokonuje przepaść, która istnieje między Stwórcą a stworzeniem, bo pragnie bliskości z każdym z nas, chce spotykać się z nami w całej...
Czytaj więcej
18
KWI
2017

MIEJSCEM SPOTKANIA BĘDZIE GALILEA

Posted By :
Comments : Off
My, żyjący obecnie, wcale nie mamy dalej do Chrystusa i Jego życia niż współcześni Mu ludzie. Bóg w każdym miejscu i czasie gotowy jest na różny sposób dać nam możliwość poznania Go. Jeśli tylko zechcemy. Całego Chrystusa – Jego Ciało, Duszę, Jego Bóstwo, pełnię Jego Tajemnic...
Czytaj więcej
18
KWI
2017

Najważniejsze dni w roku

Posted By :
Comments : Off
WIELKI CZWARTEK Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne – świętowanie kulminacyjnych wydarzeń naszego zbawienia. Podczas Wieczerzy w Wieczerniku Pan Jezus przemienił chleb w Swoje Ciało, a wino w Swoją Krew – ofiarował nam całego Siebie. Nazwał na...
Czytaj więcej