30
PAź
2019

OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY

Posted By :
Comments : Off
Zaraz po Przeistoczeniu w postawie stojącej śpiewamy wspólnie jako cała wspólnota jedną z czterech aklamacji. Stoimy, bo to postawa, wyrażająca wiarę w Zmartwychwstanie – Pana Jezusa i nasze – wierzymy, że na końcu czasów powstaniemy z martwych, a tu i teraz stoimy jeszcze między...
Czytaj więcej
30
PAź
2019

IV MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Posted By :
Comments : Off
Ta Modlitwa Eucharystyczna wyróżnia się już na początku tym, że ma własny tekst prefacji. Jej treść jest najbardziej biblijna, oparta na Słowie Bożym. Chce nas wprowadzać historię zbawienia – od Stworzenia na początku do Nowego Stworzenia w Panu Jezusie Chrystusie przez Krzyż i...
Czytaj więcej
30
PAź
2019

OPIS USTANOWIENIA

Posted By :
Comments : Off
Najczęściej na Mszy Świętej słyszymy II Modlitwę Eucharystyczną. Nie jest ona jednak jedyną. Po Soborze Watykańskim II w Polsce mamy ich aż dziesięć. Najbardziej starożytną modlitwą jest tzw. Kanon Rzymski, sięgający zapewne w swoim rdzeniu samych czasów apostolskich i czasów...
Czytaj więcej
02
LUT
2019

HYMN „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY”

Posted By :
Comments : Off
Aklamacja „ Święty należy do najstarszych części liturgii.  Samo zawołanie Święty, nawiązujące do wizji proroka Izajasza i występowało już w nabożeństwach synagogalnych. W liturgii chrześcijańskiej zapis tej aklamacji, ale jeszcze bez Benedictus i Hosanna (wprowadzone do...
Czytaj więcej
05
GRU
2018

PREFACJA

Posted By :
Comments : Off
Dialog prefacji rozpoczyna Modlitwę Eucharystyczną. Na początku kapłan ogłasza nam: Pan z wami i my następnie tę prawdę o bliskości Boga przekazujemy jemu, odpowiadając: I z duchem twoim. Eucharystia, żeby była tym, czym jest, musi „być w ruchu”, musi wychodzić poza ramy czasu i...
Czytaj więcej
05
GRU
2018

WIELKA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Posted By :
Comments : Off
Po przyniesieniu do ołtarza darów ofiarnych następuje najważniejsza część Mszy Świętej – jej serce – Wielka Modlitwa Eucharystyczna. Paradoksalnie, choć to jest szczyt, na który prowadzi nas Liturgia, niejednokrotnie zamiast żywo uczestniczyć w tym, co celebrujemy, czujemy się...
Czytaj więcej
04
PAź
2018

NAJDOSKONALSZE UWIELBIENIE BOGA DARMO DANE

Posted By :
Comments : Off
Pewnie nieraz zdarzało nam się przyjść na Mszę Świętą ze szczególnym pragnieniem, by uczcić dziś Boga całym sercem. Staraliśmy się wtedy o uważność na słowa i gesty liturgiczne, czyniliśmy wysiłek, by słuchać Słowa Bożego, żałowaliśmy za swoje grzechy, by uczestniczyć w Liturgii...
Czytaj więcej
25
WRZ
2018

PRZYGOTOWANIE DARÓW

Posted By :
Comments : Off
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa (do IX w.) w Eucharystii posługiwano się chlebem kwaszonym, stąd spontanicznie zrodził się zwyczaj przynoszenia do ołtarza wraz z chlebem i winem także chleba codziennego „domowego”. Uczestnicy liturgii przynosili także miód, mleko, owoce na...
Czytaj więcej