05
GRU
2018

PREFACJA

Posted By :
Comments : Off
Dialog prefacji rozpoczyna Modlitwę Eucharystyczną. Na początku kapłan ogłasza nam: Pan z wami i my następnie tę prawdę o bliskości Boga przekazujemy jemu, odpowiadając: I z duchem twoim. Eucharystia, żeby była tym, czym jest, musi „być w ruchu”, musi wychodzić poza ramy czasu i...
Czytaj więcej
05
GRU
2018

WIELKA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Posted By :
Comments : Off
Po przyniesieniu do ołtarza darów ofiarnych następuje najważniejsza część Mszy Świętej – jej serce – Wielka Modlitwa Eucharystyczna. Paradoksalnie, choć to jest szczyt, na który prowadzi nas Liturgia, niejednokrotnie zamiast żywo uczestniczyć w tym, co celebrujemy, czujemy się...
Czytaj więcej
04
PAź
2018

NAJDOSKONALSZE UWIELBIENIE BOGA DARMO DANE

Posted By :
Comments : Off
Pewnie nieraz zdarzało nam się przyjść na Mszę Świętą ze szczególnym pragnieniem, by uczcić dziś Boga całym sercem. Staraliśmy się wtedy o uważność na słowa i gesty liturgiczne, czyniliśmy wysiłek, by słuchać Słowa Bożego, żałowaliśmy za swoje grzechy, by uczestniczyć w Liturgii...
Czytaj więcej
25
WRZ
2018

PRZYGOTOWANIE DARÓW

Posted By :
Comments : Off
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa (do IX w.) w Eucharystii posługiwano się chlebem kwaszonym, stąd spontanicznie zrodził się zwyczaj przynoszenia do ołtarza wraz z chlebem i winem także chleba codziennego „domowego”. Uczestnicy liturgii przynosili także miód, mleko, owoce na...
Czytaj więcej
25
LIP
2018

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Posted By :
Comments : Off
Po modlitwie powszechnej wkraczamy w samo serce Mszy Świętej – w Liturgię eucharystyczną. Zanim zaczniemy po kolei przyglądać się każdej z jej części, spróbujmy się zatrzymać przy samym określeniu Eucharystia. Słowo Eucharystia z gr. εὐχαριστία znaczy „dziękczynienie”...
Czytaj więcej
25
CZE
2018

MODLITWA POWSZECHNA

Posted By :
Comments : Off
Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna. Chrześcijanin jest katolikos (z gr. καθολικός – powszechny, uniwersalny), więc i jego modlitwa nie zawęża się do jego własnych spraw. Wstawiennictwo w chrześcijaństwie obejmuje wszystkich ludzi i wszystkie miejsca, bo sam nasz Pan Jezus...
Czytaj więcej
25
MAJ
2018

WYZNANIE WIARY – JEDNOŚĆ Z KOŚCIOŁEM I Z BOGIEM

Posted By :
Comments : Off
Po wysłuchaniu słów Ewangelii i wyjaśniającej Liturgię Słowa homilii w każdą niedzielę i w uroczystości następuje Wyznanie wiary (chyba, że miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). Ten uroczysty akt jest wspólnotowym świętowaniem wiary otrzymanej na Chrzcie. Jest t...
Czytaj więcej
25
KWI
2018

SYMBOLE WIELKANOCNE

Posted By :
Comments : Off
Zmartwychwstały nieprzerwanie chce prowadzić dialog z naszym życiem. Kościół wskazuje na Jego żywą i dynamiczną obecność, stawiając przed nasze oczy na cały czas całego Okresu Wielkanocnego Jego symbole: świecę Paschalną i figurę Jezusa Zmartwychwstałego. Przez te 50 świątecznych...
Czytaj więcej