05
STY
2020

„Wierzę w (…) Jezusa Chrystusa” (20)

Posted By :
Comments : Off
            Poprzednim razem zasygnalizowaliśmy dwie podstawowe prawdy dotyczące tożsamości Jezusa Chrystusa: jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Te krótkie i jednoznaczne stwierdzenia rodziły się w historii...
Czytaj więcej
30
PAź
2019

„Wierzę w (…) Stworzyciela (…) ziemi…”

Posted By :
Comments : Off
Wróćmy do wątku rajskiego węża, którego podszeptom ulegli pierwsi rodzice. W kontekście grzechu Adama i Ewy warto zastanowić się nad jego wpływem na ich decyzje. Z jednej strony jasnym jest, że wąż miał wpływ na decyzję Ewy, to on był tym, który podsunął jej myśl uderzającą w...
Czytaj więcej
02
LUT
2019

Adam – człowiek – mężczyzna

Posted By :
Comments : Off
Polski przekład drugiego opisu stworzenia zaciera oryginalne przesłanie tego tekstu. W polskim tłumaczeniu to mężczyzna zostaje stworzony jako pierwszy, czuje się samotny, aż do czasu, gdy Bóg postanawia ofiarować mu pomoc – kobietę. Jednak oryginalny tekst hebrajski, zanim...
Czytaj więcej
25
WRZ
2018

„Wierzę w (…) Stworzyciela (…) ziemi…”

Posted By :
Comments : Off
Bóg jest miłośnikiem nie tylko tego, co duchowe, ale również tego, co materialne, cielesne. Gdyby tak nie było, świat materialny, widzialny nie zostałby powołany do istnienia. „Nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy” (KKK 338). Bóg stwarzając...
Czytaj więcej
04
LIS
2017

„Wierzę w (…) Stworzyciela nieba i ziemi”

Posted By :
Comments : Off
Wyznanie wiary mówiąc o akcie stwórczym Boga precyzuje, że jest On Stworzycielem nieba i ziemi, zaś wersja bardziej rozbudowana (tzw. Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie odmawiane na Eucharystii) dodaje: „wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Jak rozumieć t...
Czytaj więcej
04
WRZ
2017

„Wierzę w (…) Stworzyciela”

Posted By :
Comments : Off
Jedno z zasadniczych egzystencjalnych pytań stawianych przez człowieka brzmi: „skąd pochodzę?”, „skąd pochodzi świat?”, „dlaczego to wszystko istnieje?”. Odpowiedzią chrześcijaństwa na takie pytanie jest wiara, że wszystko, co istnieje pochodzi od Boga, również człowiek. Taka...
Czytaj więcej
04
WRZ
2017

„Wierzę w (…) Stworzyciela nieba…”

Posted By :
Comments : Off
Do świata stworzeń duchowych należą aniołowie. Kwestie związane z aniołami postaramy się omówić dość szczegółowo, ponieważ w popkulturze cieszą się oni wielkim zainteresowaniem, jednak często sposób, w jaki postrzega się i opisuje  te istoty jest bardzo odległy od wiary Kościoła...
Czytaj więcej
08
CZE
2017

„Wierzę w jednego Boga Ojca wszechmogącego…”

Posted By :
Comments : Off
Choć na temat Bożego ojcostwa, powiedzieliśmy już dość dużo, nie można mówić o Bożej wszechmocy tracąc z oczu wiarę w to, że Bóg troszczy się o nas jak najlepszy rodzic, który nie oszczędza siebie, aby ocalić swoje dzieci. Musimy koniecznie połączyć wiarę we wszechmoc Boga ...
Czytaj więcej
12