22
KWI
2015

Dzisiaj widziałyśmy…

Posted By :
Comments : Off
„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.” (dzisiejsza Ewangelia J 6,40) Wierzymy w Bożą obecność. Dzisiaj widziałyśmy także Boga działającego w ludziach i konkretnych wydarzeniach.
Czytaj więcej