27
STY
2017

IV niedziela zwykła

Posted By :
Komentarze : Wyłączone

Nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył So 2,3;3,12-13

To obietnica z dzisiejszej Liturgii Słowa. Wierzysz w to?
Wierzysz, że wtedy kiedy będziesz szukać Pana, kiedy będziesz pełnić Jego nakazy; kiedy będziesz szukać sprawiedliwości, szukać pokory, NIC cię nie wystraszy?

Szukać pokory!

oddaję głos Teresie od Jezusa:

„wielu duszom – przypuszczam – oddanym modlitwie wewnętrznej diabeł wyrządza szkodę i przeszkadza im do wyższego postępu, poddając im fałszywe rozumienie pokory i wmawiając w nie, że pragnąc wielkich rzeczy, usiłować naśladować Świętych i pożądać męczeństwa, wszystko to jest pychą. Zaraz nam szepcze do ucha i dowodzi, że wielkie sprawy świętych nam grzesznikom należy podziwiać, ale nie porywać się do ich naśladowania.” Księga życia 4

Szukać pokory!

to szukać prawdy, w sobie, w wydarzeniach – nie łatwa to rzecz w zamęcie informacji, plotek i subiektywnych opinii.

Jezus dzisiaj daje nam błogosławieństwa, uczy drogi szukania Pana, pełnienia Jego rozkazów, szukania sprawiedliwości, pokory.

Jak?

Błogosławieni ubodzy,
cisi,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
miłosierni,
czystego serca
– takich to NIC nie wystraszy!

IMG_2655

O autorze