04
CZE
2016

5 czerwca X niedziela zwykła

Posted By :
Komentarze : Wyłączone

SŁAWIĘ CIĘ, PANIE, BO MNIE WYBAWIŁEŚ.

Dla Boga chyba jest to  ważne, że chce nas wybawiać – wskrzeszać w nas to, co umarłe – skoro mówi o tym od Starego do Nowego Testamentu..

 

1 Krl 17, 17-24

... Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogłago, że przestał oddychać.
<<Daj mi twego syna!>> Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby...
<< O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!>>
Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło.
Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce.

Łk 7, 11-17

...właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki...    
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: << Nie płacz!>>  
...dotknął się mar... i rzekł:<< Młodzieńcze, tobie mówię wstań!>>  
Zmarły usiadł i zaczął mówić;  
i oddał go jego matce.  

Co we mnie może być jedynym moim dzieckiem, które umarło i potrzeba mi proroka – Bożej pomocy – dotknięcia Jezusa, by to „coś” WSKRZESIŁ
i bym mógł wyznać z wdową z Sarepty i tłumem przy bramie miasta Naim:
„Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój”?

Zwrócę się dziś z prośbą do Pana i wypowiem przed Nim prawdę o sobie, do czego jestem przywiązany.

I oddam Mu to, co we mnie jest tak drogie – jak drogie jest jedyne dziecko matce – by wziął to i oczyścił, i OŻYWIŁ, i oddał jako Jego dar!

Poproszę, by umocnił mnie, uzdolnił i zapalił do głoszenia Ewangelii jak uczynił to św. Pawłowi, którego wybrał jeszcze w łonie jego matki i powołał swoją łaską. /Ga 1,11-19/

xniedz

O autorze