17
LIS
2016

7 listopada 2016 została erygowana kaplica pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa

Posted By :
Comments : Off
Przed kilku laty Jezus dał nam Obietnicę w słowach, że zamieszka z nami i będzie chodził wśród nas i że będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem, Jego córkami/por.2Kor 6,16/ Podobną obietnicę  zapisaną w Księdze Życia złożył Św. Teresie od Jezusa na krótko przed je...
Czytaj więcej
19
SIE
2016

Wakacje od modlitwy – odcinek IX

Wakacje od modlitwy? Przecież staramy się odpoczywać od naszych obowiązków. Nabieramy siły, by służyć lepiej. Odpoczywamy, by z radością podjąć nowy trud. Tak,  można by pomyśleć o odpoczynku od modlitwy, gdybyśmy traktowali ją tylko jako obowiązek i trud. Jeśli jednak traktujemy...
Czytaj więcej
23
LIS
2016

Żeby przepływ był uporządkowany

Posted By :
Comments : Off
Zgadnij co to? Ma związek  z oddziaływaniem ciał mających ładunek (na przykład elektronów i protonów) oraz z przepływem tych ładunków. To specyficzny ładunek: elektryczny! Żeby te ładunki mogły przepływać, na dodatek w ruchu uporządkowanym… potrzebują… kabli –...
Czytaj więcej